Anslagstavlan


Elevröster om Säffle Lärcenter

skickad 23 sep. 2014 05:30 av Anders Magnusson   [ uppdaterad 7 nov. 2016 02:34 ]

Video inspelad under våren 2014 - Elevröster om Säffle Lärcenter

Betyg efter avslutad kurs

skickad 18 apr. 2013 02:48 av Anders Magnusson   [ uppdaterad 7 nov. 2016 02:33 ]

När du avslutat dina studier hos oss och vill ha en utskrift av dina betyg så måste du fylla i blanketten Begäran om utskrift av betyg som du hitta på denna sidan och lämna in den till Anita Husmo eller Inger Gerdén. Ditt betyg skickas sedan till den adress du angivit så snart som möjligt.

Skolinspektionen

skickad 4 jan. 2013 06:25 av Anders Magnusson

Nu har skolinspektionens rapport kommit. Den innehåller en mycket positiv helhetsbedömning av Lärcenter. Vi ser inspektionen som ett bra kvitto på att verksamheten utvecklas positivt, men att det också finns några punkter som vi behöver förbättra oss på. Ett stort tack riktas speciellt till alla som deltog under Skolinspektionens besök i höstas. Klicka på länken för att ta del av rapporten.

Studerandekartan

skickad 19 dec. 2012 04:31 av Pernilla Olsson   [ uppdaterad 19 dec. 2012 04:50 ]

Nu finns vår studerandekarta äntligen till allmän beskådan. Alla elever som läser hos oss finns representerade här, i form av en nål. Färgen på nålen visar i vilken grupp berörd elev först skrevs in i. Om du går i vår korridor, stanna gärna och titta närmre på detta konstverk. 

Skolinspektionen

skickad 21 sep. 2012 05:34 av Owe Johansson

Den 18-19 oktober får vi besök av skolinspektionen. Inspektionen förklarar sitt uppdrag enligt följande...

Information till om Skolinspektionens tillsyn

Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är elevernas resultat? Har
eleverna möjlighet att nå de kunskapskrav som finns i kursplanerna, efter sina
förutsättningar? Vad gör skolan för att verksamheten hos er ska fungera bra och för att
den ska bli bättre? Kan föräldrar och elever påverka? Det är några exempel på frågor
som Skolinspektionens tillsyn tar upp.

Vad innebär den regelbundna tillsynen?

Tillsynen ska visa om verksamheten fungerar enligt de nationella läroplanerna med
kursplaner och om skolan följer bestämmelserna i till exempel skollagen. Den tillsynen
ska framför allt bidra till att förbättra kvaliteten i förskolan, fritidshemmen, skolorna och
vuxenutbildningen.

Hur genomförs den regelbundna tillsynen?

Skolinspektionens inspektörer besöker alla grund- och gymnasieskolor i kommunen
samt vuxenutbildningen. Inför besöket har inspektörerna läst igenom material och
bland annat tagit del av elevenkäter/verksamhetsbedömningar och hur kommunen
och skolorna själva värderar sin verksamhet. Omfattningen av tillsynen är beroende
av skolans resultat och övriga förhållanden på skolan. Beroende av vilken typ av
tillsyn Skolinspektionen väljer för er skola bestämmer vi om vi enbart ska tala med
rektorn eller om samtal med andra grupper och även lektionsbesök ska förekomma.
Inspektörerna bestämmer efter samråd med skolledningen vilka som ska bli
intervjuade. När inspektörerna fått en bild av hur undervisningen är upplagd och
fungerar gör de en bedömning av om skolan arbetar enligt vårt nationella regelverk eller
om skolan har brister på vissa punkter.

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig
handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet
innehåller de eventuella brister som finns i skolan och som de som är ansvariga för
skolan måste rätta till.

1-5 of 5