Personal

Skolledning

Owe Johansson
Ingela Portfelt
Owe Johansson
Rektor
0533-68 10 80
owe.johansson@larcenter.se
Ingela Portfelt
Bitr. Rektor/Utvecklingsledare
0533-68 10 83
ingela.portfelt@larcenter.se


Administration
Inger Gerdén
Marie Juberg
Anita Husmo
Anders Magnusson
Inger Gerdén
Vägledare
0533-68 19 40
inger.gerden@larcenter.se 
Marie Juberg
Vägledare SFI
0533-68 10 82

marie.juberg@larcenter.se 
Anita Husmo
Administratör
0533-68 10 70

anita.husmo@larcenter.se 
Anders Magnusson
Tekniskt Ansvarig
0533-68 10 72

anders.magnusson@larcenter.se

Henrik Hedström
Nazreth Gebrekristos
Ahmad Alhammada
Henrik Hedström
Tekniker
0533-68 10 93

henrik.hedstrom@larcenter.se
Nazreth Gebrekristos
Språkstöd
 
nazreth.gebrekristos@larcenter.se
Ahmad Alhammada
Verksamhetsassistent

ahmad.alhammada@larcenter.se


Speciallärare/Specialpedagog
Åsa Werme
Åsa Werme
Speciallärare
0533-68 10 53
asa.werme@larcenter.se


Språkutveckling
Kerstin Berger
Kerstin Berger

0533-68 10 96
kerstin.berger@larcenter.se


Lärare
Gymnasiekurser
Anna-Karin Wiklander
Emil Öberg
Gunnel Svan
Ingela Lennartsson
Anna-Karin Wiklander
Svenska
0533-68 10 75
annakarin.wiklander@larcenter.se
Emil Öberg
Psykologi
0533-68 10 71
emil.oberg@larcenter.se
Gunnel Svan
Matematik
0533-68 10 87
gunnel.svan@larcenter.se
Ingela Lennartsson
Engelska
0533-68 10 79
ingela.lennartsson@larcenter.se 

Kerstin Berger
Krister Alisson
Kerstin Berger
Svenska som andraspråk
0533-68 10 96
kerstin.berger@larcenter.se
Krister Alisson
Historia/Religion/Samhällskunskap
0533-68 10 68
krister.alisson@larcenter.se


Grundläggande vuxenutbildning - Gruv
Björn de Boer
Cecilia Lundqvist Hahne
Christina Svantesson
Gunnel Svan
Björn de Boer
Svenska/Svenska som andraspråk

0533-68 10 69
bjorn.deboer@larcenter.se
Cecilia Hahne
Samhällskunskap/Svenska som andraspråk
0533-68 10 86
cecilia.hahne@larcenter.se
Christina Svantesson
Svenska/Svenska som andraspråk

0533-68 10 98
christina.svantesson@larcenter.se
Gunnel Svan
Matematik

0533-68 10 87
gunnel.svan@larcenter.se

Jimmy Allansson
Owe Johansson
Jimmy Allansson
Engelska

0533-68 10 90
gunnel.svan@larcenter.se
Owe Johansson
Matematik

0533-68 10 80
owe.johansson@larcenter.se


LärVux - Särskild utbildning för vuxna
Inga-Lill Fredriksson
Inga-Lill Fredriksson

0533-68 10 91
ingalill.fredriksson@larcenter.se
 
 
SFI - Svenska för Invandrare
Anna Rathsman
Björn de Boer
Christina Svantesson
Emil Öberg
Anna Rathsman

0533-68 10 52
anna.rathsman@larcenter.se
Björn de Boer

0533-68 10 69
bjorn.deboer@larcenter.se
Christina Svantesson

0533-68 10 98
christina.svantesson@larcenter.se
Emil Öberg

0533-68 10 71
emil.oberg@larcenter.se

Eric van der Made
Gunilla Rydstern
Joel Thoresson
Kajsa Weideryd
Eric van der Made

0533-68 10 81
eric.vandermade@arcenter.se
Gunilla Rydstern

0533-68 10 74
gunilla.rydstern@larcenter.se
Joel Thoresson

0533-68 10 73

joel.thoreson@larcenter.se
Kajsa Weideryd

0533-68 10 85

kajsa.weideryd@larcenter.se

Mona-Lisa Rååd
Rose-Marie Nilsson
Sophie Fahlin
Therese Almbacke
Mona-Lisa Rååd

0533-68 10 94

monalisa.raad@larcenter.se
Rose-Marie Nilsson

0533-68 10 67
rose-marie.nilsson@larcenter.se
Sophie Fahlin

0533-68 10 84
sophie.fahlin@larcenter.se
Therese Almbacke

0533-68 10 88
therese.almbacke@larcenter.se

Wilhelm Bodmark
Wilhelm Bodmark

0533-68 10 97
wilhelm.bodmark@larcenter.se


Vård- och omsorgsutbildning
Emma Torger
Ingegerd Nygren
Kicki Tengelin
Lena Eriksson
Emma Torger

0533-68 10 76
emma.torger@larcenter.se
Ingegerd Nygren

0533-68 10 78
ingegerd.nygren@larcenter.se
Kicki Tengelin

0533-68 10 95
kicki.tengelin@larcenter.se
Lena Eriksson

0533-68 10 89
lena.eriksson@larcenter.se