Personal

Skolledning

Anna-Karin Wiklander

Rektor


0533-68 10 75annakarin.wiklander@larcenter.se

Administration och stöd

Christian Grundström

Intendent 


0533-68 10 94christian.grundstrom@larcenter.se 

Fenya Hederstedt

Vägledare


0533-68 19 40fenya.hederstedt@larcenter.se 

Anders Magnusson

Tekniskt Ansvarig


0533-68 10 72anders.magnusson@larcenter.se 

Henrik Hedström

Tekniker


0533-68 10 93henrik.hedstrom@larcenter.se 

Ruqayyah Alkhatib

Resursperson


0533-68 10 55ruqayyah.alkhatib@larcenter.se  

Lärare

Andreas Björklund

Industricenter


0533-68  10 52andreas.bjorklund@larcenter.se 

Anna Dåverhög-Danielsson

SFI & Yrkesväg


0533-68 10 98anna.daverhog-danielsson@larcenter.se 

Björn de Boer

SFI


0533-68 10 69bjorn.deboer@larcenter.se 

Carina Ragneheim

Vård och omsorg


0533-68 10 66carina.ragneheim@larcenter.se

Cecilia Hahne

Gruv


0533-68 10 86cecilia.hahne@larcenter.se 

Christina Jarl

Gruv & Industricenter


0533-68 10 56christina.jarl@larcenter.se  

Helene Sundgren

Lärvux


0533-68 10 91helene.sundgren@larcenter.se 

Ifrah Mohamed

SFI


0533-68 10 92ifrah.momhamed@larcenter.se 

IngaLill Fredriksson

Vård och omsorg


0533-68 10 96ingalill.fredriksson@larcenter.se 

Ingegerd Nygren

Vård och omsorg


0533-68 10 78ingegerd.nygren@larcenter.se 

Jimmy Allansson

Gruv


0533-68 10 90jimmy.allansson@larcenter.se 

Jonas Karlsson

Vård och omsorg


0533-68 10 73jonas.karlsson@larcenter.se

Kajsa Weideryd

Yrkesväg projektledare


0533-68 10 85kajsa.weideryd@larcenter.se 

Lena Carlsson

GYK, Vård och Omsorg Industricenter


0533-68 10 95lena.carlsson@larcenter.se

Lena Eriksson

Vård och omsorg


0533-68 10 89lena.eriksson@larcenter.se 

Malin Eriksson

Vård och omsorg & Yrkesväg


0533-68 10 81malin.eriksson@larcenter.se 

Rose-Marie Nilsson

SFI & Yrkesväg


0533-68 10 67rose-marie.nilsson@larcenter.se 

Sandra Kåberg

SFI  & Yrkesväg

 0533-68 10 54sandra.kaberg@larcenter.se 

Sophie Fahlin

Svenska & Svenska som andraspråk VoO


0533-68 10 84sophie.fahlin@larcenter.se 

Thor Hjertholm

Industricenter


0533-68 10 88thor.hjertholm@larcenter.se

Ulrik Loftman

Industricenter


0533-68  10 76ulrik.loftman@larcenter.se