Personal

Skolledning

Rektor

Anna-Karin Wiklander


0533-68 10 75annakarin.wiklander@larcenter.se

Administration

Intendent

Christian Grundström


0533-68 10 94christian.grundstrom@larcenter.se

Vägledare

Fenya Erzigkeit


0533-68 19 40fenya.erzigkeit@larcenter.se

Tekniskt ansvarig

Anders Magnusson


0533-68 10 72anders.magnusson@larcenter.se

Tekniker

Henrik Hedström


0533-68 10 93henrik.hedstrom@larcenter.se

Stöd

Resursperson

Ruqayyah Alkhatib


0533-68 10 55ruqayyah.alkhatib@larcenter.se

Lärare - yrkesutbildningar

Vård och omsorg

Ingegerd Nygren


0533-68 10 78ingegerd.nygren@larcenter.se

Vård och omsorg

Lena Eriksson


0533-68 10 89lena.eriksson@larcenter.se

Vård och omsorg

Carina Ragneheim


0533-68 10 66carina.ragneheim@larcenter.se

Vård och omsorg

Jonas Karlsson


0533-68 10 73jonas.karlsson@larcenter.se

Barnskötare Kombi

Malin Eriksson


0533-68 10 81malin.eriksson@larcenter.se

Förberedande utbildning Vård och omsorg

Kajsa Weideryd


0533-68 10 85kajsa.weideryd@larcenter.se

Vårdbiträde Kombi Svenska som andraspråk

Francine Westberg


0533-68 10 71francine.westberg@larcenter.se

Barnomsorgs-utbildningen

Sandra Kåberg

0533-68 10 54sandra.kaberg@larcenter.se

Svenska och Svenska som andraspråk VoO

Sophie Fahlin


0533-68 10 84sophie.fahlin@larcenter.se

Lärare - Gymnasiekurser

Svenska

Lena Carlsson


0533-68 10 95lena.carlsson@larcenter.se

Svenska som andraspråk

Sophie Fahlin


0533-68 10 84sophie.fahlin@larcenter.se

Lärare - Grundläggande (GRUV)

Svenska/Svenska som andraspråk/Samhälls-kunskap

Cecilia Hahne


0533-68 10 86cecilia.hahne@larcenter.se

Matematik

Christina Jarl


0533-68 10 56christina.jarl@larcenter.se

Engelska

Jimmy Allansson


0533-68 10 90jimmy.allansson@larcenter.se

LärVux - Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Inga-Lill Fredriksson

Lärare - Svenska för invandrare (SFI)

Björn de Boer


0533-68 10 69bjorn.deboer@larcenter.se

Christina Jarl


0533-68 10 56christina.jarl@larcenter.se

Benita Antman


0533-68 10 88benita.antman@larcenter.se

Rose-Marie Nilsson


0533-68 10 67rose-marie.nilsson@larcenter.se

Anna Dåverhög-Danielsson


0533-68 10 98anna.daverhog-danielsson@larcenter.se

Industricenter

Andreas Björklund


0533-68 10 52andreas.bjorklund@larcenter.se

Donald Stålhandske


0533-68 10 76donald.stalhandske@larcenter.se

Peter Florell


0533-68 10 83peter.florell@larcenter.se

Sven Thorell


0533-68 10 65sven.thorell@larcenter.se